Hoa Binh
Trang chủ Công ty Nguồn nhân lực

Nguồn nhân lực

 

NĂNG LỰC NHÂN SỰ

 

STT

Mô tả

Số lượng

Ghi chú

1

Lập kế hoạch và quản lý dự án

06

Người

2

Kỹ thuật

50

Người

3

Mua bán

05

Người

4

Thi công

300

Người

5

Giám đốc dự án & Kỹ thuật

05

Người

6

An toàn, Chất lượng

15

Người

7

Kinh doanh

05

Người

8

Tài chính - Kế toán

04

Người

9

Hành chính - Nhân sự

05

Người

Tổng cộng

395

Người

Khách hàng

     CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT HOÀ BÌNH

     Địa chỉ: Số 7 BT3, Phố Nguyễn Duy Trinh, Bán đảo Linh Đàm, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

     Điện thoại: +84 - 24 - 3668 6390  

     Email: info@hbg.com.vn