Hoa Binh
Trang chủ Công ty Chính sách chất lượng

Chính sách chất lượng

Để hoàn thành những sứ mệnh của Công ty, với sự đồng tâm nhất trí, Ban Giám đốc cùng toàn thể Cán bộ Công nhân viên CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT HOÀ BÌNH quyết tâm phấn đấu trở thành Công ty hàng đầu trong lĩnh vực Tư vấn, thiết kế, cung cấp, lắp đặt các hệ thống cơ điện, đáp ứng ngày càng cao các yêu cầu của khách hàng.

Để hoàn thành những sứ mệnh của Công ty, với sự đồng tâm nhất trí, Ban Giám đốc cùng toàn thể Cán bộ Công nhân viên CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT HOÀ BÌNH quyết tâm phấn đấu trở thành Công ty hàng đầu trong lĩnh vực Tư vấn, thiết kế, cung cấp, lắp đặt các hệ thống cơ điện, đáp ứng ngày càng cao các yêu cầu của khách hàng.

Chính sách này bao gồm thực thi những Cam kết sau đây:

1. Thường xuyên điều chỉnh các quá trình tác nghiệp để không ngừng nâng cao chất lượng công trình, đồng thời cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.

2. Tận tâm, tận lực hòan thành công trình đúng hạn, an toàn và bảo hành công trình tận tình, chu đáo.

 3. Liên tục đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường đầu tư trang thiết bị, song song với việc nghiên cứu ứng dụng các phương thức quản lý hiệu quả, công nghệ sản xuất hiện đại và kỹ thuật thi công tiên tiến.


Toàn thể các thành viên quyết tâm bảo vệ và không ngừng nâng cao uy tín của Công ty để danh tiếng HOÀ BÌNH mãi mãi gắn liền với những công trình chất lượng cao, đúng tiến độ.

Chứng nhận ISO:

ISO 9001: 2008