Hoa Binh
Trang chủ Công ty Nguồn nhân lực Năng lực nhân sự

Năng lực nhân sự

 

NĂNG LỰC NHÂN SỰ

 

STT

Mô tả

Số lượng

Ghi chú

1

Lập kế hoạch và quản lý dự án

06

Người

2

Kỹ thuật

50

Người

3

Mua bán

05

Người

4

Thi công

300

Người

5

Giám đốc dự án & Kỹ thuật

05

Người

6

An toàn, Chất lượng

15

Người

7

Kinh doanh

05

Người

8

Tài chính - Kế toán

04

Người

9

Hành chính - Nhân sự

05

Người

Tổng cộng

395

Người

Tin khác

Khách hàng

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT HOÀ BÌNH

Địa chỉ: Tầng 3,  Tòa B1 - Green Park, số 1 Trần Thủ Độ, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Điện thoại: 0243 6686 390                                                                                 

Email: info@hbg.com.vn