Hoa Binh
Trang chủ Công ty Sơ đồ tổ chức Sơ đồ cơ cấu tổ chức

Sơ đồ cơ cấu tổ chức

Tin khác

Khách hàng

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT HOÀ BÌNH

Địa chỉ: Tầng 3,  Tòa B1 - Green Park, số 1 Trần Thủ Độ, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Điện thoại: 0243 6686 390                                                                                 

Email: info@hbg.com.vn